Sekretariat – nr. tel. 71 79 31 302

email adres: poczta@dexpol.com.pl

Stawowa 13

50-018 Wrocław

Dexpol S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stawowa 13, 50-018 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000111308, dla której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości: 6 757 800,00 złotych, NIP: 8980015189, REGON: 930555152.