query(„SELECT * FROM ogloszenie”);
if($wynik->num_rows > 0){
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
while( $wiersz = $wynik->fetch_assoc() ){
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
echo ”

„;
}
echo ”

id tytul tresc
” . $wiersz[„id”] . „ ” . $wiersz[„tytul”] . „ ” . $wiersz[„tresc”] . „

„;
}else {
echo „Nie ma nic w bazie danych”;
}
$conn->close();
?>